بیوارگانیک ONPK

در دسترس بودن: موجود در انبار
شناسه محصول: 1-3-3-21

بیوارگانیک ONPK  جایگزین همزمان کودهای سوپرفسفات تریپل و کودهای فسفاته

بسته بندی 25 کیلویی می باشد.

۱۳۶,۰۰۰ تومان

  سوال داری؟