هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید حشره کش تری کلرفن WP 80 درصد
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید Placeholder
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید Placeholder
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید Placeholder
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید حشره کش پروفنوفوس EC 50 درصد
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید حشره کش پرمترین EC 25 درصد
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید حشره کش ایندوکساکارب SC 15 درصد
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید حشره کش ایمیداکلوپراید SC 35 درصد
فروشگاه:  سم و کود مهرساد
0 خارج از 5
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

حشره کش تارومار نارنجي

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۳,۹۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

اسپري حشره کش اسيل.هجوم

۹,۲۵۰ تومان ۱۰,۸۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

حشره کش تارومار ابي

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۳,۹۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

حشره کش تارومار قرمز

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۳,۹۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

حشره کش تارومار سبز

۱۲,۵۰۰ تومان ۱۳,۹۵۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

پودرسوسک کش هجوم

۳,۰۰۰ تومان ۳,۵۰۰ تومان