در انبار موجود نمی باشد Placeholder

خورش قورمه کامچين

۸,۷۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

مايه ماکاروني قدس

۴,۵۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد Placeholder

خورش قيمه کامچين

۸,۷۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

سوپ اماده اليت

۴,۳۰۰ تومان ۵,۰۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

نوداليت

۲,۵۰۰ تومان ۳,۰۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

دلتا مايه ماکاروني

۲,۸۰۰ تومان ۳,۶۰۰ تومان
حراج! در انبار موجود نمی باشد Placeholder

برتر مايه ماکاروني

۳,۹۲۰ تومان ۴,۶۰۰ تومان