وبلاگ کود اورمیک

کود اورمیک

- 0 Comment. in آموزش, وبلاگ

قابل توجه کشاورزان و باغداران گرامی . کود اورمیک جایگزین کود اوره، در این کود اوره از پوشش چند لایه شامل ریز مغذی ( آهن، روی و منگنز و منیزیم ) ترکیبات فسفات و پتاس و گوگرد و محرک رشد می باشد.

باعث حاصلخیزی خاک نیز می شود حتی در مزارعی که ph خاک شور هست و امکان استفاده از اوره نیست با کود اورمیک می توان گیاه را تغذیه کرد.

مزایای استفاده از جایگزین کود اوره

  • رسانش هدفمند اوره
  • تغذیه گیاه به عناصر میکرو و ماکرو
  • جلوگیری از تخریب اوره به ویژه در شرایط آفتاب و گرما
  • جلوگیری از تخریب ساختمان خاک ناشی از اثرات کود اوره،حاصلخیزی خاک به سبب ترکیبات قوی هیومیکی
  • توسعه ریشه و افزایش کارایی جذب عناصر
  • افزایش همزمان مقاومت به شوری و خشکی
  • کاهش مصرف کود اوره به میزان ۵۰ درصد

Leave a Comment

Your email address will not be published.