کشت-گندم

نکات مهم در کشت گندم

- 0 Comment. in آموزش, وبلاگ

قابل توجه کشاورزان عزیز

اگر نکات مهم در کشت گندم را رعایت کنید قادر خواهید بود حتی در شرایط کمبود بارندگی درفصل بهار عملکرد مناسب داشته باشید:

  1. بستر مناسب خاک در زمان کشت اهمیت بسیاری دارد. بستر مناسب هم بستگی به زمان شخم زدن زمین دارد. شخم باید در زمانی باشد که خاک کلوخه نشود و یا خیلی خشک نباشد. تماس مناسب بذر با خاکدانه بسیار مهم است.
  2. حتما از بذرمال مناسب استفاده گردد. یک بذرمال خوب می تواند سرعت استقرار گیاهچه و توسعه ریشه را دوبرابر افزایش دهد.
  3. یکی از نکات مهم در کشت گندم مربوط به اعمال کوددهی است. لازم به ذکر است که در زمان کاشت از کود اوره استفاده نکنید.
  4. کود ازته را بعد از جوانه زنی استفاده کنید. حتی المقدور از کود اوره پوشش دار استفاده کنید.
  5. در مرحله توسعه پنجه و شروع ساقه دهی حتما از کود ریزمغذی استفاده نمایید.

با رعایت موارد بالا ، شاهد بهبود عملکرد محصول خود خواهید بود.

فراموش نکنید که توصیه‌های علمی کارشناسان، در کنار تجربه شخصی هر کشاورز، می‌تواند نتیجه رضایت بخشی از کشاورزی مدرن داشته باشد.

که هم بر سلامت خاک موثر است و هم می‌تواند دست کشاورز را از محصول فراوان و با برکت پر نماید. از این رو با پیگیری مباحث کارشناسانه که توسط متخصصات معتمد ارائه می‌شود، رضایت خاطر خود را فراهم آورید تا از نعمت‌های گسترده خداوند که یکی از آن‌ها علم است، بهره ببرید.

Leave a Comment

Your email address will not be published.