مزایای سمپاشی زمستانه

مزایای سمپاشی زمستانه

- 0 Comment. in آموزش, وبلاگ

✔️ به علت اينكه درختان باغ، برگ و ميوه و گل ندارند كمتر در اثر سم صدمه مي بينند.

✔️ مقدار سم و محلول سمي كمتري براي پوشش كامل درختان لازم است.

✔️به علت نبودن برگ و ميوه، سم رساني به تمامي قسمت هاي درخت ممكن و آسان است.

✔️ مشكل مسموميت محصول توليدي وجود ندارد و يا بسيار كم است بر خلاف موقعي كه سم روي برگ و ميوه پاشيده مي شود.

✔️ سمپاشي درختان باغ و انجام عملیات سمپاشی راحت تر است.

✔️ با يك سمپاشي زمستانه خوب و دقيق مي توان از چندين سمپاشي بعدي در فصل بهار و تابستان جلوگيري كرد.

✔️ بسياري از عوامل خسارتزاي مهم با سمپاشي زمستانه كامل يا به ميزان زيادي كنترل مي شوند. آفات مهمي كه با سمپاشي زمستانه كنترل مي شوند مانند پسیل، انواع شپشكها (نخودي و واوي، الفي و آرد آلود و … )، انواع شته ها(مومي و خوني، هلو، ….. ) و بيماريهاي مهمي مانند آتشك دانه دارها، لكه سياه سيب و گلابي، لكه آجري بادام، پوسيدگي موميايي ميوه، لكه غربالي هسته دارها و حتي بسياري از بيماريهاي سرشاخه ها و شاخه ها مانند شانكرها با سمپاشي زمستانه كنترل مي شوند.

Leave a Comment

Your email address will not be published.