نهاده های کشاورزی

تقویم مدیریتی باغات در پاییز

- 0 Comment. in آموزش, وبلاگ

❇️با شروع فصل پاییز و برداشت محصول، همزمان با خزان درختان، مدیریت باغات بسیار مهم خواهد بود، باتوجه به فیزیولوژی درختان خصوصاً باغات میوه، بررسی وضعیت در دوسال باید مدنظر باشد، از اینرو تقویم مدیریتی باغات در پاییز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
این هفته مهمترین اقدامات مدیریتی باغات در پاییز را خواهیم گفت :

محلول پاشی فروت ست:


محلول پاشی با ترکیبات فروت ست که شامل اوره، بور، روی و آمینواسید می‌شود در پاییز و قبل از ریزش برگ درختان توصیه اکید می شود.

هرس و حذف شاخه های آلوده و خشک شده:


قبل از ریزش برگ لازم هست شاخه های آلوده و‌ خشکیده شناسایی و هرس و سوزانده شوند

برخی از آفات مانند کرم و سوسک چوبخوار در شاخه های آلوده زمستان گذرانی میکنن که با قطع و سوزاندن آنها، مجال تخم ریزی و تکامل چرخه به آفات داده نمی شود.

جمع آوری برگ های زیر درخت:


به دلیل وجود آلودگی های قارچی از جمله لکه آجری بادام و… و بسیاری آفات مکنده بر روی برگ ها، جمع آوری، سوزاندن و یا تهیه کمپوست از آنها باید انجام شود.

جلوگیری از چرای درختان و باغات خصوصاً انگور:


به دلیل سیکل معکوس در ذخیره سازی مواد موجود از برگ بسمت تنه و استفاده از این مواد در بهار و هنگام شکوفه دهی و تورم جوانه(قبل برگدهی)،

بصورت جد از چرای برگ درختان توسط حیوانات و یا تکاندن آنها به صورت دستی باید خودداری کرد.

✅اثر قطع آبیاری درختان در مدیریت باغات:


در پاییز و همزمان با شروع به خواب رفتن درختان، آب دهی باغات موجب فعالیت مجدد و تاخیر خواب آنها شده و خطر سرمازدگی زودرس پاییزه را افزایش می دهد.

✅محلول پاشی با ترکیبات مسی(قارچ‌کش):


بعد از ریزش برگها و مشاهده تنه لخت درختان که باعث تماس محلول با تمامی شاخه های درخت می شود،

با محلول پاشی ترکیبات مسی مثل بردوفیکس، پاتوژن های قارچی مانند آنتراکنوز گردو، شانکر باکتریایی و…از بین می روند.

✅پوشاندن تنه درختان(با تاکید بر نهال های جوان):


از دیگر موارد تقویم مدیریتی باغات در پاییز ، پوشاندن تنه درختان با فوم و موارد مشابه، همچنین مالیدن رنگ به تنه درختان، از آسیب سرمازدگی و یخبندان شدید

همچنین حیوانات جونده، محافظت می‌کند.

✅چالکود پاییزه:


در برخی مناطق، در پاییز عمل چالکود انجام می شود، در این مرحله از کودهای کند رهاشونده مانند ترکیبات گرانوله فسفر و پتاسیم استفاده می شود.

♻️ کودهای اختصاصی شرکت بیوزر برای تغذیه فروت ست و چالکود پاییزه:
🔰کود فروت ست اختصاصی (ZFM) با تأکید بر ازت، روی، بور، مولیبدن و آمینواسید
🔰 بیوارگانیک بیوزر(جایگزین عالی برای کودهای دامی همراه با ترکیبات و اثرگذاری طولانی در خاک)
🔰 کیتوکاپ (ترکیب حاوی مس جهت مبارزه با آلودگی های قارچی)

Leave a Comment

Your email address will not be published.